Home » Huurdersvereniging » Organigram » Werkgroepen » Werkgroep Klachten Afhandeling

Werkgroep Klachten Afhandeling

De taak van deze werkgroep is om in overleg met DGW en aan de hand van een door de huurdersvereniging opgestelde procedure de afwikkeling van klachten van huurders snel en efficiënt te laten verlopen. De werkgroep inventariseert klachten van Bewonerscommissies en van bewoners van woningen van DGW. Samen met een vertegenwoordiger van DGW vormen de coördinatoren van IDGW “de klachtencommissie”. Coördinatoren van deze werkgroep zijn de heren Baart en Smit