Home » Huurdersvereniging » Organigram » Werkgroepen » Werkgroep Huurbeleidsplan & Financiën

Werkgroep Huurbeleidsplan & Financiën

De belangrijkste taak van deze werkgroep is om het concept huurbeleidsplan, het ondernemingsplan, de jaarrekening en het onderhoudsplan van DGW kritisch te beoordelen en het AB op dat gebied adviseert. Coördinator van de werkgroep is dhr. Breijman.