Home » Huurdersvereniging » Organigram » Werkgroepen

Werkgroepen

Bij voldoende menskrachten  zijn binnen huurdersvereniging enkele werkgroepen actief , die het Algemeen Bestuur van IDGW met en daad bij staan om uitvoering te geven aan de specifieke activiteiten. Voorzitter van een werkgroep is een bestuurslid van IDGW. De werkgroepen van IDGW zijn: 

Werkgroep huurbeleidsplan en financiën ( penningmeester)

Werkgroep kantoorbeheer en administratie ( kantoorbeheerder)

Werkgroep PR en Communicatie (secretaris)

Werkgroep Klachtenafhandeling en contacten met BC;S (coördinatoren) 

Werkgroep juridische zaken, HR en Statuten HR en Statuten (Vicevoorzitter)


Huurdersvereniging " In de goede Woning" (HVIDGW"