Home » Vacatures

Vacatures

Geachte huurders van De Goede Woning,

Gedurende het bestaan van de Huurdersvereniging In De Goede Woning (IDGW) in 1998 tot heden zijn regels met betrekking tot wonen diverse malen herzien. Dit geldt zowel voor de Woningwet als voor de Wet Overleg Huurders Verhuurder. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat bestuurders van huurdersorganisaties hun kennis en kunde regelmatig moeten verversen om adequaat te kunnen reageren op de diverse veranderingen. Deze laatste vormen een uitdaging voor bestuurders van IDGW, waarbij de volgende zaken een belangrijke rol spelen:

  • Professionalisering: Deskundigheid bevorderen van bestuurders van IDGW
  • Achterban raadpleging: Aandacht besteden aan de eigen leden en huurders van DGW
  • Participatie: Betrekken van leden en Bewonerscommissies in de beleidsplannen.
  • Verjonging: Rekrutering van jonge bestuurders voor IDGW
  • Samenwerken: Met corporatie beter samenwerken en verbeteren beleidsbeïnvloeding van DGW

Wilt u met ons samen de komende uitdagingen aan?
U bent van harte welkom om toe te treden tot een enthousiast bestuur van IDGW!

 

Bestuursleden gezocht door Huurdersvereniging In De Goede Woning

Het bestuur van huurdervereniging In de Goede Woning (IDGW) is op zoek naar een vrijwilliger, die binnen een enthousiast team van vrijwilligers wilt toetreden tot het bestuur.

Een bestuurslid moet flexibel inzetbaar zijn en bereid zijn om diverse bestuurstaken op zich te nemen; deze taken worden onderling verdeeld.

Zij vormen een team met de andere bestuursleden en werken mee om de huurdervereniging optimaal te laten functioneren

Affiniteit met de doelstellingen van de huurdervereniging is een voorwaarde. 

Functie eisen:           

  1. Administratieve achtergrond
  2. Bestuurlijke ervaring
  3. Ervaring om in teamverband te werken
  4. Kennis van de volkshuisvesting is een pré 

Één van de algemene bestuursleden wordt na een inwerkperiode benoemd tot voorzitter door de zittende bestuursleden, die binnenkort vacant is. 

Wat doen wij?
Wij geven advies en voeren overleg met de directeur-bestuurder over het beleid van De Goede Woning. Ook voeren wij overleg met de gemeente en indien nodig met andere partijen over wonen in Zoetermeer. We hebben goede contacten met de andere huurdersorganisaties in Zoetermeer zodat we samen onze zaak voor de huurders kunnen versterken.

Wij willen wij?
De wereld van het wonen is dynamisch. Nieuwe ontwikkelingen vormen een uitdaging voor bestuurders van IDGW en zorgen ervoor dat wij ons door willen ontwikkelen. We willen onze deskundigheid bevorderen, meer aandacht besteden aan onze leden en de huurders door middel van bijvoorbeeld online enquêtes en meer betrokken zijn bij het beleid van De Goede Woning.

Wat bieden wij?
We willen de nieuwe bestuursleden de ruimte geven hun capaciteiten binnen het bestuurswerk daarin te zetten waar ze het best tot hun recht komen. U krijgt alle gelegenheid om uw kennis en vaardigheden te vergroten door het volgen van cursussen dan wel door begeleiding van één van de bestuursleden.

Daarnaast zal een enthousiast bestuur, dat zich op basis van wederzijds overleg en vertrouwen en met gezamenlijke inzet u van harte verwelkomen.

De bestuursleden van de huurdersvereniging ontvangen conform de wettelijke regeling een passende vrijwilligersvergoeding. 

Het bestuur van Huurdersvereniging In De Goede Woning

U kunt reageren naar info@indegoedewoning.nl