Home » Stemming ALV 2020

Stemming ALV 2020

Geacht lid van HVIDGW.

In verband met de Corona-crisis  zal de ALV niet op woensdag 2 december a.s. worden gehouden. 

Wij geven u hieronder de gelegenheid om uw stem uit te brengen (tot uiterlijk 15 december 2020) op de volgende voorgenomen wijzigingen:

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen door tenminste 5 gewone leden worden voorgedragen bij de secretaris van HVIDGW.

Een schriftelijke en ondertekende bereidverklaring van de kandidaat dient te worden bijgevoegd.

Aanmelden kan via info@indegoedewoning.nl