Home » Huurdersvereniging » Organigram » Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Ing. J. van der Meulen MSc (voorzitter)

Benoemd: april 2012)
Laatste herbenoeming: april 2016
Tevens lid van de Remuneratiecommissie.
Dagelijkse functie: Partner bij Lichthuys
Geboortejaar: 1952
Relevante nevenfuncties:

 • voorzitter Stichting Telecom- en Internetgebruikers Nederland
 • lid Raad van Toezicht Stichting Veiligheid.nl
 • voorzitter Stichting Goud van Oud Rotterdam
 • voorzitter Raad van Toezicht Zorgcentra Meerlanden
 • lid bestuur Steunstichting Arnhemse Gasthuizen

K.J.R. Schiffer (vicevoorzitter)

Benoemd: oktober 2014
Laatste herbenoeming: oktober 2018
Tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie.
Dagelijkse functie: zelfstandig strategisch adviseur en toezichthouder
Geboortejaar: 1955
Relevante nevenfuncties:

 • voorzitter raad van commissarissen Financieel Visie B.V.
 • voorzitter raad van commissarissen Hypotheek Visie B.V.
 • voorzitter raad van commissarissen Stichting Opmaat
 • lid van het bestuur Atlantic &Pacific Exchange Programm
 • lid van de raad van commissarissen Maro Investment B.V.
 • voorzitter raad van Advies Bouwsteen Hypotheken B.V.
 • directeur Karel Schiffer Strategisch Advies

Ir. K. Sant

Benoemd: januari 2018
Tevens voorzitter van de Investeringscommissie.
Dagelijkse functie: directeur/eigenaar Concire & Partners
Geboortejaar: 1952
Relevante nevenfuncties:

 • lid Raad van Toezicht Stichting Wijdezorg, tevens lid Auditcommissie
 • lid en moderator initiatiefgroep Wijken Innovatie Zorg TOPDelft
 • (mede)bestuurder the World is Our Home
 • (mede)initiator van The Next Web, houder/eigenaar van concept voor Young Talent Centra
 • eigenaar-bestuurder Ka-Sa Holding B.V. en Ka-Sa B.V.
 • lid Lighthouse Haaglanden

J.C. Schudde RA

Benoemd: maart 2018
Tevens voorzitter van de Auditcommissie
Dagelijkse functie: directeur Finance & Control Woonstad Rotterdam
Geboortejaar: 1974
Relevante nevenfunctie:

 • lid raad van commissarissen en voorzitter Auditcommissie Woonpartners Midden-Holland
 • lid Financiële Commissie Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW)
 • lid Klankbordgroep RJ645
 • lid NBA Stuurgroep Woningcorporaties.

M.C.J. Schoordijk

Benoemd: april 2012
Laatste herbenoeming: juli 2015
Dagelijkse functie: Concernsecretaris bij GVB Amsterdam
Geboortejaar: 1968
Relevante nevenfuncties:

 • lid raad van commissarissen en voorzitter Auditcommissie Woonpartners Midden-Holland
 • lid Financiële Commissie Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW)
 • lid Klankbordgroep RJ645
 • lid NBA Stuurgroep Woningcorporaties.