Processen

Deze kunnen worden onderscheiden in Externe en Interne processen

Externe processen 

Deze hebben betrekking op de Lokale prestatieafspraken die worden gemaakt tussen gemeente Zoetermeer, de corporaties De Goede Woning, Vestia, Vidomes en de huurdersbelangengroepen In de Goede Woning, Huurdersraad Vestia en Huurdersraad Vidomes. De Huurdersraad Vestia en Vidomes hebben in Zoetermeer twee vertegenwoordigers, die de zaken in Zoetermeer behandelen. Het proces dat jaarlijks plaatsvindt moet leiden naar de definitieve Prestatieafspraken Zoetermeer.

Daarnaast is nauw overleg tussen de Wethouder Wonen Zoetermeer en vertegenwoordigers van de huurdersbelangengroepen in Zoetermeer over de Volkshuisvesting in Zoetermeer, zoals deze zijn opgenomen in de Woonvisie Zoetermeer. De drie huurdersbelangengroepen fungeren als adviesorgaan.

Bij het extern proces valt ook onder het overleg tussen huurdersvereniging IDGW met corporatie DGW, Raad van Commissarissen DGW en de Bewonerscommissie van DGW.

Interne processen 

Deze hebben betrekking op de zaken die binnen de organisatie van huurdersvereniging IDGW worden ontwikkeld en geregeld. Deze worden onderscheiden in zaken met betrekking tot: 

  • Algemeen beleid & besturen van IDGW 
  • Administratief beleid & beheer 
  • Financieel beleid & beheer 
  • Communicatiebeleid 
  • Ondersteuning