Home » Huurdersvereniging » Organigram » Overig bestuur » Vice voorzitter

Vice voorzitter

  • Vervangt de voorzitter bij ontstentenis
  • Contacten met DGW en RvC van DGW
  • Contacten met Gemeente in het kader van Lokale Prestatieafspraken
  • Contacten met huurdersraden van Vestia en Vidomes
  • Actualiseren Reglementen en Overeenkomsten (Statuten, HR, Samenwerkingsovereenkomst)
  • Kennismanagement Volkshuisvesting (vergroten van kennis, cursussen, wetswijzigingen enz.)