Home » Huurdersvereniging » Organigram » Overig bestuur » Klachten Manager

Klachten Manager

  • Bezoeken van BC-vergaderingen
  • Organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten met BC’s
  • Contacten met manager wonen van DGW
  • Verzamelen van klachten en deze bespreken met Manager Wonen van DGW
  • Ondersteunen van BC’s bij het samenstellen van Samenwerkingsovereenkomsten/ Reglementen e.a.

Ga naar Proces Klachtenafhandeling