Home » Huurdersvereniging » Organigram » Overig bestuur

Overig bestuur

Het Overig bestuur wordt gevormd door de vicevoorzitter en de algemene bestuursleden, die de andere taken van het bestuur onderling verdelen, zoals de PR & Communicatie, kantoorbeheer, klachtenbehandeling, organisatie van evenementen en ondersteuning van Bewonerscommissies en de leden van de vereniging.