Home » Lid worden » Inning ledenbijdrage aan de huurdersvereniging

Inning ledenbijdrage aan de huurdersvereniging

Al jaren kunnen u en wij gebruik maken van de denkkracht, scherpe en kritische houding van Huurdersvereniging In De Goede Woning (HVIDGW). Vanaf januari 2020 gaat DGW de ledenbijdrage innen in plaats van HVIDGW. Hieronder leest u wat dit betekent.

Waarom verandert het innen van de ledenbijdrage?

Het bestuur van HVIDGW besteedt hun tijd aan taken die bijdragen aan het wooncomfort van hun leden, u dus. Het bestuur van HVIDGW is nu veel tijd kwijt aan administratieve taken. Daarom heeft zij DGW gevraagd of DGW het innen van de ledenbijdragen willen overnemen. Dat wil DGW graag doen.  DGW vindt het namelijk belangrijk samen te werken met een huurdersvertegenwoordiging die haar tijd inzet voor de inhoud en niet voor administratieve taken.

Hoe en wanneer is dit besloten?

Vanaf 1 januari 2020 gaat DGW de ledenbijdrage innen. Dit gaat DGW per maand doen in plaats van per jaar. Dit moet worden aangepast in de statuten. Op 4 september 2019 heeft de extra Algemene Ledenvergadering besloten dat deze aanpassing in de statuten akkoord is. De aangepaste statuten leest u op https://www.indegoedewoning.nl/downloads/statuten

Bent u al lid van HVIDGW?

Tot en met 2019 betaalt u uw lidmaatschapsbijdrage aan HVIDGW. De maandelijkse bijdrage is vanaf 1 januari 2020 € 0,60 per maand. Vanaf 1 januari 2020 wordt de maandelijkse bijdrage tegelijk met uw huur door DGW geïnd.

Bent u nog geen lid van HVIDGW?

Meld u zich dan vandaag aan via https://www.indegoedewoning.nl/lid-worden. Wij hebben de huurdersvereniging hard nodig. Zij denkt met ons over hoe we bijvoorbeeld kunnen zorgen voor meer sociale huurwoningen en duurzame woningen. Hoe meer leden, hoe groter het bereik van HVIDGW.

Wilt u ook iets doen voor uw medehuurders?

HVIDGW is altijd op zoek naar actieve leden! Meld u aan via info@indegoedewoning.nl of neem contact op met een van de bestuursleden.

 Wilt u makkelijk en op tijd betalen?

Met een automatische incasso zorgt u ervoor dat u op tijd betaalt. Hoe doet u dat? Heel simpel. U geeft ons toestemming om iedere maand automatisch het bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit regelt u via het machtigingsformulier.

 Heeft u een vraag?

Neem dan contact met mij op. U kunt mij bellen via 079 - 343 80 00 of mailen via: woonservice@dgw.nl. Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  

Met vriendelijke groet, 

Harmanna van Dalen                                                              

Adviseur Bewonersparticipatie                                                

De Goede Woning