Home » Huurdersvereniging » Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH)

Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH)

18 oktober is de intentieovereenkomst door 14 huurdersorganisaties in de regio Haaglanden getekend. Daarmee is de Vereniging Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) tot stand gekomen. De SHH vertegenwoordigt 95% van alle huurders in de regio Haaglanden. Dit komt neer op 475.000 bewoners en daarnaast hebben zij een stem voor de 132.000 woningzoekenden in de regio.

Marianne Straks, voorzitter BAC-huurdersparticipatie, noemde de ondertekening van de samenwerking een ‘historisch moment’.

Ook is het een unieke gebeurtenis. Nog niet eerder heeft zo’n grote groep huurdersorganisaties zich op dit niveau verenigd. Door deze samenwerking kunnen wij mede sturing geven op de regionale en lokale woningmarkt. Wij zullen gevraagd en ongevraagd onze meningen aan het SVH-bestuur en gemeenten kenbaar maken.

Lees verder . . . .