Organisatie

Home » Huurdersvereniging » Organisatie

Organisatie

De huurdersvereniging In De Goede Woning is in 1998 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van bewoners van sociale huurwoningen van De Goede Woning te behartigen.

Het gaat hierbij om voldoende betaalbare woningen in Zoetermeer te krijgen in een leefbare woonomgeving. Met haar woningcorporatie heeft de huurdersvereniging regelmatig contact over het onderhoud van woningen, servicekosten en de leefbaarheid van de woonomgeving. Ook de veiligheid van de woning en woonomgeving zijn onderwerpen van gesprek.

Naast deze doelstellingen ziet de huurdersvereniging als haar taak om het overleg met en tussen huurders en bewonerscommissies te bevorderen.

Zo wordt ieder jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over haar beleid in het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe jaar. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met Bewonerscommissies over tal van onderwerpen.

Zie ook de pagina "Processen"