Home » Huurdersvereniging » Doelstelling

Doelstelling

  • Het inventariseren van behoeften van haar leden en knelpunten die zijn ontstaan met betrekking tot de woning en woonomgeving
  • Het voeren van overleg met DGW, gemeente en andere organisaties
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven
  • Ondersteunen van haar leden door informatie en advies
  • Bevorderen van deskundigheid van haar bestuur, leden en vrijwilligers

 Ondersteunt u onze doelstellingen, meldt u dan aan, omdat u:

  • net als wij graag in een goed onderhouden en betaalbare woning woont in een goede leefomgeving
  • inzicht in en inbreng bij de in de toekomst te nemen maatregelen ten aanzien van onderhoud en renovatie van uw woning wilt hebben
  • wilt dat De Goede Woning uw klachten en opmerkingen aandachtig behandelt
  • een aanspreekpunt wilt hebben waar u met uw onvervulde wensen en niet naar behoren afgehandelde klachten terecht kunt.

Geeft u zich dan op als lid van de Huurdersvereniging ‘In de Goede Woning’, steunt u onze doelstellingen en geeft u ons meer kracht bij de onderhandelingen met De Goede Woning. Hoe groter de achterban, hoe sterker wij staan!


@ Huurdersvereniging ""In de Goede Woning"" (HVIDGW)