Home » Huurdersvereniging » Bestuur

Bestuur

Het bestuur van huurdersvereniging In De Goede woning bestaat uit twee soorten:

Samen vormen zij het algemeen bestuur van de huurdersvereniging.

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter:

Menno Breijman

Secretaris:

Vacature

Penningmeester:

Jan Smit

Leden

Bestuurslid:

Michel Nederstigt

bestuurslid

Desiree van Lith

Bestuurslid

Vacature


Het bestuur van de Huurdersvereniging onderhoudt namens de leden van de vereniging het contact met de corporatie. Vier maal per jaar vindt het overleg plaats met de Directie van de corporatie De Goede Woning en éénmaal per jaar met de leden van de Raad van Commissarissen. Aan de orde komen alle onderwerpen die gaan over de sociale huurmarkt en het beleid van de corporatie. Het bestuur van de huurdersvereniging bestaat uit minimaal drie en maximaal 9 bestuursleden.

De bestuursleden zijn lid van de vereniging en worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd. De taken van de bestuursleden worden onderling door het bestuur van de huurdersvereniging verdeeld.

Daarnaast kent de huurdersvereniging diverse adviescommissies met betrekking tot diverse onderwerpen die voor de vereniging van belang zijn.

Zie ook de pagina "Processen"