Gemeente

Gemeenteraad Zoetermeer

 

Burgemeester & Wethouders, waaronder Taco Kuiper, Wethouder Wonen.

De Gemeente is onder meer belast met de lokale volkshuisvesting in de vorm van het laten bouwen van sociale huurwoningen en daarvoor bouwgrond beschikbaar te stellen en plannen met betrekking tot duurzaamheid uit te voeren. In de sociale huursector doet ze dit samen met de drie corporaties in Zoetermeer, waaronder De Goede Woning.

Door de Gemeenteraad is de Woonvisie Zoetermeer 2014 vastgesteld, een plan die binnen enkele jaren moet worden gerealiseerd. Op deze Woonvisie zijn onder meer door IDGW voorstellen ingebracht.

De uitvoering van de Woonvisie is in handen gelegd van Wethouder Wonen (voor 2014-2018 is dit Taco Kuiper) en een toegevoegde beleidsmedewerker van de Gemeente Zoetermeer (thans Joost Kool).

De plannen van Gemeente en corporaties worden in samenspraak met de drie huurdersbelangengroepen waaronder IDGW vastgelegd in Lokale prestatieafspraken.

Daarnaast vindt er regulier overleg plaats tussen de Wethouder Wonen Zoetermeer en vertegenwoordigers van de huurdersbelangengroepen in Zoetermeer over de Volkshuisvesting. De drie huurdersbelangengroepen fungeren hierbij als adviesorgaan van de Wethouder.