Voorzitter

  • Dagelijks besturen van de vereniging
  • Voorzitten van vergaderingen (ALV, DGW-IDGW, bestuursvergaderingen)
  • Contacten met DGW en RvC van DGW
  • Contacten met Gemeente in het kader van Lokale Prestatieafspraken
  • Contacten met huurdersraden van Vestia en Vidomes
  • Beoordelen/ toetsen documenten DGW (Jaaronderhoud, Huurprijsbeleid, Meerjarenbegroting Grootonderhoud, Ondernemingsplan enz.)
  • Actualiseren Reglementen en Overeenkomsten (Statuten, HR, Samenwerkingsovereenkomst)
  • Kennismanagement Volkshuisvesting (vergroten van kennis, cursussen, wetswijzigingen enz.)
  • Samenstellen documenten ALV IDGW