Secretaris

  • Dagelijks besturen van de vereniging
  • Notuleren van vergaderingen (ALV en bestuursvergaderingen)
  • Verzorgen van in- en uitgaande post
  • Ledigen van postbus
  • Archivering van documenten
  • Organiseren van themabijeenkomsten/ lezingen
  • Samenstellen documenten ALV IDGW
  • Bijwonen spreekuur
  • Vertegenwoordiger klachtencommissie