Penningmeester

  • Dagelijks besturen van de vereniging
  • Invoeren van boekingsdocumenten
  • Samenstellen begrotingen
  • Samenstellen Jaarrekeningen, Jaarrapporten en Tussenrapporten
  • Contacten met accountant
  • Beoordelen financiële gegevens van DGW
  • Verrichten van financiële transacties online
  • Doen van contante inkopen
  • Samenstellen documenten ALV IDGW
  • Bijwonen spreekuur