Home » Huurdersvereniging » Organigram » Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester De voorzitter is belast met de dagelijkse leiding, het algemeen beleid en de sturing en begeleiding van de andere bestuursleden. De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beleid, de organisatie van vergaderingen en de communicatie met derden De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beleid, het verzorgen van financiële rapportages, de contacten met accountant en DGW over financiële zaken