Home » Contact

Contact

Huurdersvereniging "In de Goede Woning"

Savelsbos 1A,

2716 AH Zoetermeer

Telefoon: 079 - 346 07 90

KvK-nummer: 27 19 96 29 

Email: info@indegoedewoning.nl

Bezoekadres: Savelsbos 1A, 2716 AH Zoetermeer

Spreekuur: woensdag van 9.00 - 11.00 uur

Klachten

Bij klachten aangaande onderhoud aan de woning dient men de volgende regelingen te hanteren:

1  Bewoners van eensgezinswoningen kunnen zich rechtstreeks wenden tot DGW via: e-mail: woonservice@dgw.nl of per brief aan "De Goede Woning", Maria Montessorielaan 11, 2719 DB Zoetermeer.

Indien gewenst kunt u een kopie van de klacht sturen naar de Huurdersvereniging, postbus 7075, 2701 AB Zoetermeer, dan wel via e-mail: infoindegoedewoning.nl zodat wij de voortgang van de afhandeling hiervan kunnen volgen.

Levert de klacht naar uw mening geen bevredigende oplossing en heeft onze bemiddeling ook niet het gewenste resultaat, dan kunt u zich (afhankelijk van de klacht) wenden tot:

  1. Zoetermeerse klachtencommissie Woonruimteverdeling Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
  2. Geschillencommissie huursector Postbus 54, 2600 AB Delft. ( Huurcommissie )