Contact

Home » Contact

Contact

Huurdersvereniging "In de Goede Woning"

Savelsbos 1A,

2716 AH Zoetermeer

Telefoon: 079 - 346 07 90

KvK-nummer: 27 19 96 29 

Email: info@indegoedewoning.nl

Email: Redactie nieuwsbrief

Bezoekadres: Savelsbos 1A, 2716 AH Zoetermeer

Spreekuur: woensdag van 9.00 - 11.00 uur

Klachten

Bij klachten aangaande onderhoud aan de woning dient men de volgende regelingen te hanteren:

  1. Bewoners van flatwoningen kunnen voor kleine onderhoudsklachten terecht bij hun huismeester.
  2. Bewoners van eensgezinswoningen kunnen zich rechtstreeks wenden tot DGW via: e-mail: woonservice@dgw.nl of per brief aan "De Goede Woning", Maria Montessorielaan 11, 2719 DB Zoetermeer.

Indien gewenst kunt u een kopie van de klacht sturen naar de Huurdersvereniging, postbus 7075, 2701 AB Zoetermeer, zodat wij de voortgang van de afhandeling hiervan kunnen volgen.

Levert de klacht naar uw mening geen bevredigende oplossing en heeft onze bemiddeling ook niet het gewenste resultaat, dan kunt u zich (afhankelijk van de klacht) wenden tot:

  1. Zoetermeerse klachtencommissie Woonruimteverdeling Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
  2. Geschillencommissie huursector Postbus 54, 2600 AB Delft.