Home » Huurdersvereniging » Organigram » Commissies » Commissie Veiligheid

Commissie Veiligheid

De belangrijkste taak van deze commissie is om met adviezen te komen voor IDGW om de veiligheid van woningen en woonomgeving te borgen dan wel te verbeteren.