Home » Huurdersvereniging » Organigram » Commissies

Commissies

In de organisatiestructuur van IDHW zijn 3 Adviescommissies opgenomen die werkzaam zijn bij volgende menskrachten die deze commissie kunnen dragen. Deze commissies zijn in het kader van de Nieuwe Huurwet tot stand gekomen om meer leden te betrekken bij de activiteiten van IDGW . in de commissies neemt een algemeen bestuurslid van IDGW deel. De adviezen van deze commissies worden gebruikt tijdens het overleg met de Directeur  van DGW over de desbetreffende onderwerpen 

De commissies van IDGW zijn: