Commissies

Home » Huurdersvereniging » Organigram » Commissies

Commissies

Binnen huurdersvereniging zijn 3 Adviescommissies werkzaam. Deze commissies zijn in het kader van de Nieuwe Huurwet tot stand gekomen om meer leden te betrekken bij de activiteiten van IDGW. Coördinator van de werkgroepen is is een algemeen bestuurslid. De adviezen worden gebruikt tijdens het overleg met de Directeur van DGW over de desbetreffende ondrwerpen.

De werkgroepen van IDGW zijn: