Home » Blog » 2021 » 3`e kwartaal » 30 juni 2021 Woonbond: verhuurders vragen ten onrechte huurverhoging

 

De Woonbond ontvangt signalen dat commerciële aanbieders van sociale (gereguleerde) huurwoningen huurders een huurverhogingsvoorstel sturen, terwijl de huurprijzen voor sociale huurders dit jaar niet omhoog mogen. Huurders kunnen bezwaar maken tegen de huurverhoging. De bond heeft een online check waarmee huurders kunnen controleren of hun huurverhoging wel deugt. Als dat niet zo is, levert de check een bezwaarschrift op maat. De meeste huurverhogingen gaan in per 1 juli. 

 

‘Aan onze Huurderslijn krijgen we signalen dat commerciële verhuurders een huurverhoging vragen, terwijl het gaat om huurders met een gereguleerd contract. Die moeten daar niet mee akkoord gaan,’ aldus Marcel Trip van de Woonbond. Als huurders bezwaar maken, maar de verhuurder de huurverhoging wél door wil laten gaan, moet dat via de Huurcommissie. Die doet dan een bindende uitspraak. Trip: ‘Verhuurders kunnen de huur dus niet zomaar verhogen. En bezwaar maken kan zeker lonen.