Home » Blog » 2021 » 3`e kwartaal » 22 juli 2021 Evaluatie: tijdelijke huur zorgt vooral voor problemen

De evaluatie van de tijdelijke huurcontracten die ingevoerd zijn onder de Wet Doorstroming Huurmarkt is naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijke doelstellingen van de wet worden niet aantoonbaar gehaald, terwijl particuliere verhuurders de tijdelijke contracten heel veel inzetten en het reguliere huurcontract zo wordt verdrongen. De Woonbond wil dan ook dat het tijdelijke contract wordt afgeschaft.

De tijdelijke contracten (van maximaal twee jaar voor woningen en maximaal vijf jaar voor kamers) moesten leiden tot meer aanbod van huurwoningen, en het aanbod van huurwoningen ‘naar zijn aard van korte duur’, zonder enige huurbescherming, terugdringen. Tegelijkertijd zou het vaste huurcontract de norm moeten blijven. De evaluatie(externe link) geeft aan dat een vergroot aanbod door tijdelijke huurcontracten niet hard is te maken, dat de huurcontracten in de particuliere sector heel veel worden ingezet en de rechtspositie van huurders door deze wet eerder is verslechterd dan verbeterd. 

lees het verder door op onderstaande link te drukken 

https://www.woonbond.nl/nieuws/evaluatie-tijdelijke-huur-zorgt-vooral-problemen

 

Bron Woonbond.nl