Home » Blog » 2021 » 3`e kwartaal » 06 Juli 2021 Aedes en Woonbond in gesprek nieuw Sociaal Huurakkoord

Aedes en de Woonbond, als vertegenwoordigers van corporaties en huurders, gaan in gesprek over een nieuw Sociaal Huurakkoord voor de komende jaren. Al tweemaal eerder sloten Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord af.

Het nieuwe Sociaal Huurakkoord  bouwt voort  op de Actieagenda Wonen, waarin door 34 organisaties de plannen zijn neergelegd voor hun inzet op

https://www.woonbond.nl/nieuws/aedes-en-woonbond-gesprek-nieuw-sociaal-huurakkoord

Bron Woonbond.nl