Home » Blog » 2021 » 2`e kwartaal » 03 juni 2021 Proef Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties

nline eenvoudig, veilig en snel je inkomensgegevens delen. Die belofte krijgen woningzoekenden van deelnemende corporaties aan de proef Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties. Leidt het delen van informatie via MijnOverheid tot meer gemak voor de woningzoekende, minder administratieve lasten voor de woningcorporatie en een eerlijkere toewijzing van woningen? Dat moet blijken uit deze pilot, die start op 1 juni 2021.

‘Geef burgers meer regie over hun gegevens, dat staat in de Kamerbrief Regie op Gegevens’, vertelt Louis Tinselboer van de directie Digital Overheid. ‘Met de proef Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties proberen we dat voor het eerst uit. We testen een digitale oplossing waarbij woningzoekenden via MijnOverheid hun inkomensgegevens delen met woningcorporaties.’

Winst voor woningzoekende

‘Snel, eenvoudig en veilig: dat is de winst voor de woningzoekende’, zeggen de deelnemende regio’s Haaglanden, Rotterdam en Utrecht. Met het direct digitaal delen van de juiste gegevens vervallen de stappen: opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst, downloaden, printen en versturen van de verklaring naar de woningcorporatie of woonruimtebemiddelaar. En ook afwachten of de post wel goed is aangekomen.

om het verder te lezen op de link: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/digitalisering-en-informatievoorziening/proef-digitale-inkomenstoets-woningcorporaties.html?utm_source=linkedin

Bron : aedes.nl