Home » Blog » 2021 » 1e kwartaal » 16 februari 2021 Aedes: huurtoeslag onmisbaar voor goed en betaalbaar wonen

Zonder huurtoeslag komt een groot aantal mensen en huishoudens onmiddellijk in financiële problemen en neemt segregatie in het wonen toe. Aedes is van mening dat de huurtoeslag een onmisbaar instrument is voor betaalbaar wonen. En dat een grootscheepse hervorming niet nodig is. Ook niet nu er grote problemen zijn geweest met de kinderopvangtoeslag. Wel kan een aantal wijzigingen de effectiviteit vergroten en huurders meer zekerheid geven. In een position paper zet Aedes haar visie op de huurtoeslag uiteen. 

Verbeter het bestaande stelsel

Kern van de position paper is dat afschaffing of sterke hervorming van de huurtoeslag ertoe leidt dat 1,5 miljoen huurtoeslagontvangers op een andere manier voldoende inkomensondersteuning moeten ontvangen. En dat kost al snel heel veel geld en is veel minder effectief dan de huurtoeslag. Zo kunnen bijvoorbeeld de lonen worden verhoogd of de belastingen worden verlaagd. Aedes juicht dit toe omdat veel mensen simpelweg een te laag inkomen hebben, maar het maakt de huurtoeslag niet overbodig. Want ook als huurders met de laagste inkomens meer te besteden hebben, hebben velen van hen toch onvoldoende geld om een passende woning te huren. Zij zijn dan aangewezen op de goedkoopste woningen. Dat werkt segregatie in de hand.

Gerichte ondersteuning via de huurtoeslag blijft dus nodig. Wel kan een aantal wijzigingen de effectiviteit nog verder vergroten en huurders meer zekerheid geven. Aedes denkt graag hierover mee. Een mogelijkheid is om de toeslag te koppelen aan het inkomen dat bij de Belastingdienst bekend is, in plaats van aan een geschat inkomen dat later wordt vastgesteld. Dit leidt tot veel minder terugvorderingen. Bovendien kan de Belastingdienst mensen die recht hebben op huurtoeslag, actief benaderen. Hierdoor krijgt iedereen die recht heeft op huurtoeslag, en die waarschijnlijk nodig heeft, deze ook. Een andere mogelijkheid om terugvorderingen te voorkomen is dat corporaties de huurtoeslag direct verrekenen met de huur of dat ze de huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst.

lees verder .....https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurtoeslag/aedes-huurtoeslag-onmisbaar-voor-goed-en-betaalbaar-wonen.html

Bron Aedes