Home » Blog » 2021 » 1e kwartaal » 12 Februari 2021 Huurbevriezing geen logische maatregel om juiste mensen te helpen’

De Tweede Kamer nam op 9 februari 2021 een motie aan van de SP, GroenLinks en PvdA, die het kabinet verzoekt de huren in de sociale huursector vanaf 1 juli te bevriezen. Dat zou forse financiële consequenties voor woningcorporaties kunnen hebben, omdat de motie niet voorziet in compensatie voor corporaties.

 

Betaalbaarheid is een van de belangrijkste speerpunten van woningcorporaties. Ook zij maken zich al langere tijd zorgen over de betaalbaarheid van de huur voor een deel van de huurders. Aedes heeft daarom in het Sociaal Huurakkoord met de Woonbond afgesproken dat de huren de komende jaren slechts gematigd stijgen. In hetzelfde akkoord zijn ook maatregelen opgenomen om huurders individueel te helpen als ze in betalingsproblemen komen.

Individuele hulp veel effectiever

De motie van de Tweede Kamer richt zich vooral op huurders die in coronatijd in betalingsproblemen komen door teruggelopen inkomsten of andere oorzaken. Een algemene huurbevriezing is voor deze groep nauwelijks een oplossing. Zij zijn vooral gebaat bij individueel maatwerk. Corporaties hebben daarvoor mogelijkheden die verder gaan dan huurbevriezing. Via de Wet eenmalige huurverlaging kan de huur worden verlaagd voor de huurders met betaalrisico’s. In de praktijk gebeurt dit ook.

lees het verder https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/aedes-huurbevriezing-geen-logische-maatregel-om-juiste-mensen-te-helpen.html 

Bron: Eades