Home » Blog » 2021 » 1e kwartaal » 08 Januari 2021 Corporaties mogen meer middenhuur bouwen

Woningcorporaties kunnen weer makkelijker huurwoningen bouwen die boven de sociale huurgrens vallen. Het kabinet paste bij Prinsjesdag de regelgeving aan waardoor de markttoets tijdelijk wordt afgeschaft en er geen goedkeuring nodig is voor niet-DAEB-investeringen zoals middeldure huurwoningen. Aedes is blij met dit besluit.

Update 8 december 2020

De buitenwerkingstelling van de markttoets gebeurt via een wijziging in de Woningwet. De gewijzigde wet treedt naar verwachting in op 1 juli 2021 en geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. Minister Ollongren heeft in een brief laten weten de Aw een aanwijzing te hebben gegeven om de markttoets niet meer te handhaven. Dat betekent dat corporaties nu al vanuit de niet-DAEB kunnen investeren in middeldure huur, sociale koop en gemengde projecten.

 

Woningcorporaties moesten zich van het vorige kabinet vooral richten op hun kerntaak: sociale huurwoningen bouwen. Het hogere huursegment, tussen 700 en 1.000 euro, was in eerste instantie voor de vrije markt.

lees verder.........https://www.aedes.nl/artikelen/woningmarkt/hervorming-woningmarkt/corporaties-mogen-meer-middenhuur-bouwen.html