Home » Blog » 2020 » 4e Kwartaal » 29 December 2020 Nieuwe wetten en wijzigingen per 1 januari 2021

Eenmalige huurverlaging

Huurders in een sociale huurwoning hebben recht op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. De Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen die dit regelt, treedt per 1 januari 2021 in werking.

Bij woningen met een huurprijs boven de laagste aftoppingsgrens (633,25 euro in 2021) hoort de woningcorporatie van de Belastingdienst of een huishouden in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging op basis van het inkomen over 2019. En zo ja, hoe groot het huishouden is.

Lees meer in het artikel Eenmalige huurverlaging in 2021.

Maximale huurverhoging

De maximale huurstijging voor de meeste sociale huurwoningen in 2021 is vastgesteld op 2,4 procent (inflatie +1 procent). Het maximaal toegestane huurverhogingspercentage bij een inkomensafhankelijke huurverhoging is vastgesteld op 5,4 procent.

Daarnaast zijn er ook aanpassingen in de huur- en inkomensgrenzen voor het ontvangen van huurtoeslag, de 80-10-10-regeling, het passend toewijzen en de indexeringspercentages. U vindt deze informatie in het artikel Huurbeleid in 2021.

Nieuw energielabel voor gebouwen

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Dit label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. De energielabelletter blijft bestaan, maar de bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen verandert. Deze nieuwe methode heet de NTA8800.

Met de NTA8800 wijzigt de indicator van de energieprestatie: de Energie-Index wordt vervangen door de indicator primair fossiel energiegebruik. Dit is de basis voor de nieuwe klassegrenzen van energielabels. Het nieuwe energielabel geldt voor alle gebouwen. Daarmee komt de methodiek van het vereenvoudigd energielabel (VEL) en de Energie-index (EI) te vervallen.

Lees het artikel verder:  https://www.aedes.nl/artikelen/nieuwe-wetten-en-wijzigingen-per-1-januari-2021.html