Home » Blog » 2020 » 4e Kwartaal » 28 november 2020 Lagere verhuurderheffing: meer huurwoningen én duizenden extra banen in de bouw

Woningcorporaties kunnen meer sociale huurwoningen bouwen en verduurzamen als er minder van hun inkomsten via de verhuurderheffing naar de belasting gaat. Maar dat niet alleen: het levert ook snel extra werkgelegenheid op, vooral in de bouw. 60.000 extra arbeidsjaren in vier jaar tijd betekent dat duizenden mensen aan de slag kunnen. Veel van hen zouden anders werkloos thuis zitten. Een stevige impuls voor de economische ontwikkeling, hard nodig in de huidige omstandigheden. Dat blijkt uit berekeningen van economisch onderzoeksbureau SEO.

'Er wordt terecht grote druk uitgeoefend op het kabinet om wat te doen aan de verhuurderheffing voor woningcorporaties’, aldus Martin van Rijn, voorzitter van Aedes. ‘Corporaties kunnen dan meer bouwen en meer mensen aan een betaalbaar en energiezuinig huis helpen. We weten allemaal hoe hard dat nodig is. Maar dat niet alleen: het rapport van SEO laat zien dat het mes aan twee kanten snijdt. De extra investeringen leveren veel extra werk op voor bouwbedrijven. Duizenden werkloze bouwvakkers en aannemers zonder opdrachten komen er door aan de slag. Dat heeft onze economie op het moment hard nodig. Een open kans die dit kabinet in haar laatste begroting niet mag laten liggen’, aldus Van Rijn.

Economische effecten extra investeringen corporaties

De berekeningen van SEO zijn een vervolg op het onderzoek Opgaven en middelen corporatiesector van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en Aedes. Daaruit bleek ondubbelzinnig dat woningcorporaties op middellangere termijn onvoldoende geld hebben voor hun taken: betaalbare sociale huurwoningen bouwen, beheren en verduurzamen. Al binnen vijf jaar ontstaan problemen in een aantal regio’s. Minister Ollongren erkent dat er sprake is van een structureel probleem, maar schuift een oplossing door naar het volgend kabinet.,,lees verder via de volgende Link : https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/verhuurdersheffing/lagere-verhuurderheffing.html?fbclid=IwAR0dhAMoiVWc6FOOJOuk87sqwvpLV-453fZ76OKI-0u1teZ2gIbSeWMsXXQ

 

Bron: Aedes.nl