Home » Blog » 2020 » 4e Kwartaal » 03 November 2020 Huurverlaging voor dure scheefwoners

In 2021 worden de huren van dure scheefwoners verlaagd. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om dit te regelen vandaag met algehele stemmen aangenomen.

Het gaat om huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Deze scheefgroei komt bijvoorbeeld door een terugval in inkomen of omdat huurders in het verleden een huis toegewezen hebben gekregen dat niet bij hun inkomen past. 

Gemiddeld 40 euro

In totaal gaat het om naar schatting 260.000 huurders die in aanmerking komen voor dit recht op eenmalige huurverlaging tot de eerste zogenoemde aftoppingsgrens

 

lees het artikel verder https://www.nieuwsbzk.nl/1826527.aspx?t=Huurverlaging-voor-dure-scheefwoners

Bron: Huurwoning