Home » Blog » 2020 » 3e Kwartaal » 18 juli 2020: AFM: Huurders kwetsbaar bij inkomensdaling

18 juli 2020: AFM: Huurders kwetsbaar bij inkomensdaling

Met het oog op de Coronacrisis waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) er voor dat huurders kwetsbaar zijn bij een economische crisis en een dalend inkomen.

Dat komt door de relatief hoge woonlasten en het ontbreken van een financiële buffer. Zo geeft 43 procent van de huurders meer dan 30 procent van het netto inkomen uit aan huur en heeft 60 procent van de huurders onvoldoende spaargeld om een half jaar van rond te komen, als het inkomen wegvalt. Kopers hebben vaak relatief lagere woonlasten en een grotere buffer.

Lees verder . . . .