Home » Blog » 2019 » 4e Kwartaal » 8 november 2019: Start seniorenmakelaars voor Delft en Zoetermeer

8 november 2019: Start seniorenmakelaars voor Delft en Zoetermeer

Huurders op leeftijd die willen verhuizen naar een woning die beter bij hun woonwensen en levensfase past, kunnen vanaf nu in Delft en Zoetermeer een beroep doen op een seniorenmakelaar. De corporaties Vestia, Vidomes en Woonbron hebben namelijk samen met de gemeente Delft een seniorenmakelaar aangesteld voor Delft. Hetzelfde gebeurt in Zoetermeer, in samenwerking met de gemeente en de corporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes. Hiermee krijgt de succesvolle aanpak van de seniorenmakelaars van Vidomes en Sociale Verhuurders Haaglanden een breed gesteund vervolg.
Eén op de vijf corporatiewoningen wordt bewoond door een alleenstaande van 65 jaar of ouder. Er zijn verschillende manieren waarop woningcorporaties de doorstroom van senioren naar een voor hen geschikte woonvorm faciliteren. Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zelfredzaam zijn. Ze willen best verhuizen naar een kleinere woning, maar zien vaak op tegen allerlei drempels, zoals onbekendheid met het woonruimteverdeelsysteem en de rompslomp van een verhuizing.
Slechts weinigen nemen daarom zelf het initiatief om actief te zoeken naar een 'passende woning'. Dit is een woning die beter past bij hun huidige woonwensen en levensfase.
Op 7 november gestart
De nieuwe seniorenmakelaars zijn op 7 november gestart. Ze helpen vooral huurders op leeftijd die nu in een minder geschikte sociale huurwoning wonen om een geschiktere woning te vinden, waar ze ook met eventuele beperkingen nog lang plezierig en veilig kunnen wonen. Ook jongere huurders, die vanuit een schaarse woning kleiner willen wonen, kunnen een beroep doen op de seniorenmakelaars.
Luisteren en hobbels wegnemen
Het werk van de seniorenmakelaars bestaat vooral uit goed luisteren en hobbels wegnemen. Dat varieert
van hulp bij het invullen van inschrijving en zoekprofiel via Woonnet Haaglanden tot en met een maatwerkarrangement om tot de geschikte woning te komen. Zo kan de seniorenmakelaar een oudere huurder die een schaarse grote woning achterlaat met voorrang aan een woning helpen. Maar ook uitzonderingen maken op de inkomenseisen die normaal aan de woning worden gesteld. Tenslotte worden de senioren bij hun verhuizing ook begeleid door de seniorenmakelaars.

De verwachting is dat de seniorenmakelaars ieder jaar zo'n 50 senioren per gemeente helpen aan een passende woning. De helft hiervan laat een grote gezinswoning achter, de andere helft woont in een woning die niet past bij bijvoorbeeld hun mobiliteit, zoals iemand die slecht ter been is en nu in een portiekwoning zonder lift woont.
Doorstroming woningmarkt wordt bevorderd
Door het werk van de seniorenmakelaars wordt de doorstroming op de sociale huurwoningmarkt bevorderd. Grote gezinswoningen - waarin nu senioren wonen - komen vrij voor gezinnen die vaak al 10 jaar wachten op een sociale huurwoning met voldoende slaapkamers. En de woningen die deze gezinnen dan weer achterlaten kunnen betrokken worden door bijvoorbeeld starters of jonge stellen. Dit is hard nodig omdat het aanbod van grote sociale gezinswoningen jaar na jaar terugloopt in de regio Haaglanden.
Alles voor de juiste match
De corporaties hebben afgesproken om allemaal hetzelfde maatwerk te leveren. Dit betekent dat bijvoorbeeld een huurder van De Goede Woning met maatwerk kan verhuizen naar een woning van Vestia, of een huurder van Vidomes naar een woning van Woonbron. Over twee jaar wordt deze aanpak geëvalueerd en beslissen alle partijen of ze het initiatief structureel voortzetten.
Huurders kunnen contact opnemen met het Klant Contact Centrum van hun eigen woningcorporatie.

Bron: DGW