Home » Blog » 2019 » 3e Kwartaal » 20 september 2019: Platform 31: Zo bereik je huishoudens met een (laag) middeninkomen

20 september 2019: Platform 31: Zo bereik je huishoudens met een (laag) middeninkomen

Woningcorporaties mogen twintig procent van hun sociale woningvoorraad verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen boven de 38.035 euro. Dit zijn huishoudens die niet tot de kerndoelgroep van corporaties behoren, maar vaak wel moeite hebben met het vinden van een woning. Hoe kunnen corporaties zorgen dat deze huishoudens bij hen aankloppen en ook woningen krijgen toegewezen?

Platform31 ging op onderzoek uit en bundelde de verschillende manieren waarop corporaties dat aanpakken in het Inspiratieboek woningtoewijzing. Gesprekken met corporaties gaven Platform31 inzicht in de verschillende aanpakken. Maar de organisatie ontdekte ook enkele overkoepelende beren op de weg, die ervoor zorgen dat corporaties voorzichtig zijn in de toewijzing van huishoudens met een laag middeninkomen. Lees meer . . . .

Bron: Aedes