Home » Blog » 2019 » 1e Kwartaal » 25 maart 2019: Wel of niet dit jaar al huurbevriezing of -verlaging?

25 maart 2019: Wel of niet dit jaar al huurbevriezing of -verlaging?

De Woonbond stelt dat op basis van het Sociaal Huurakkoord 300.000 huishoudens in aanmerking komen voor huurbevriezing of -verlaging. Een aantal afspraken uit het Sociaal Huurakkoord vergt echter een wetswijziging, die niet voor 1 mei aanstaande is geregeld. Dat geldt ook voor de regeling voor tijdelijke huurbevriezing/-verlaging.

Sociaal Huurakkoord
Woonbond en Aedes hebben in januari 2019 de minister schriftelijk gevraagd de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zo snel mogelijk in wet- en regelgeving te verankeren. Dat is echter niet mogelijk voor 1 mei 2019, antwoordde minister Ollongren. Daarnaast maakt de minister zelf nog afwegingen. Wel bespreekt ze met de Autoriteit woningcorporaties of en hoe die in het toezicht kan anticiperen op de wijziging van de regelgeving. Ook wijst de minister erop dat corporaties binnen de huidige regelgeving al een aantal afspraken uit het Sociaal Huurakkoord uit kunnen voeren.

Tijdelijke huurbevriezing/-verlaging nog niet mogelijk
Eerder heeft Aedes in de handreiking Wat betekent het Sociaal Huurakkoord in 2019? op een rijtje gezet hoe de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zich verhouden tot de huidige wet- en regelgeving. Daarin staat wat wettelijk al wel en niet mogelijk is.

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er een mogelijkheid komt om op verzoek van de huurder de huur te bevriezen of te verlagen. In principe geldt dat voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, kan de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen.

Tijdelijke huurbevriezing of -verlaging is echter nu wettelijk nog niet mogelijk. Het is toegestaan de huur te bevriezen of te verlagen, maar dat kan dan niet op een later tijdstip weer worden gewijzigd (bijvoorbeeld als het inkomen van de huurder is toegenomen en het recht op huurbevriezing of -verlaging is vervallen).

Huurprijsbeleid 2019
Een landelijke regeling moet nog worden uitgewerkt. Lokaal kunnen corporaties al wel anticiperen op de mogelijkheid van huurbevriezing/-verlaging. Bestaande afspraken en omstandigheden (zoals de financiële mogelijkheden van corporaties) kunnen daar uiteraard beperkingen aan opleggen. Met deze omstandigheden in ogenschouw schreef Aedes eerder aan de corporaties die lid zijn van de branchevereniging dat ‘ze hoopt dat iedereen de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord al dit jaar zoveel mogelijk in de praktijk kan brengen.’

 

Bron: Aedes