Home » Blog » 2019 » 1e Kwartaal » 23 februari 2019: Kabinet: nieuwe inkomensgrenzen voor sociale huur

23 februari 2019: Kabinet: nieuwe inkomensgrenzen voor sociale huur

Gezinnen met lage middeninkomens die nu nog te veel verdienen voor een sociale huurwoning moeten daarvoor tóch in aanmerking komen. Voor eenpersoonshuishoudens wordt het juist lastiger om een huurhuis te krijgen. 

Dat staat in de nieuwe woningmarktplannen van het kabinet. Dat wil de inkomensgrens voor sociale huur – nu 38.000 euro voor alle huishoudens – laten afhangen van de samenstelling van het huishouden. Dat betekent dat gezinnen die meer verdienen dan 38.000 euro straks toch een goedkope sociale huurwoning kunnen krijgen. ,,We willen meer aandacht voor de middenhuur, voor de agent en de verpleger’’, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

In de plannen van het kabinet komen eenpersoonshuishoudens minder snel in aanmerking voor een huurhuis in de sociale sector. Voor die groep Nederlanders gaat de inkomensgrens juist omlaag. Wat de nieuwe inkomensgrenzen precies worden, is onbekend. Dat zoekt het kabinet nog uit.

‘Slechte zaak’

De Woonbond en corporatiekoepel Aedes vinden het een slechte zaak dat eenpersoonshuishoudens de dupe zijn. ,,Dat vinden we een zorgelijke ontwikkeling omdat ook deze groep huishoudens veel problemen heeft bij het vinden van een woning’’, schrijven de partijen in een persbericht.

Het kabinet wil dat uiteindelijk niet méér Nederlanders in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. ,,Dat is wat ons betreft de wereld op z’n kop: het woningmarktbeleid moet worden gebaseerd op daadwerkelijke slaagkansen van huishoudens, niet op een papieren werkelijkheid’’, reageren de Woonbond en Aedes.

Het kabinet stelt verder voor om een ‘noodknop’ voor middenhuur in te voeren in gemeenten met enorme huurstijgingen in de vrije sector. Met die ‘noodknop’ kunnen gemeenten een maximumhuurprijs vaststellen voor een vrijesectorwoning, gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde. Die maatregel geldt alleen voor nieuw te verhuren woningen.

Amsterdam

Vooral in Amsterdam zijn de problemen met middenhuur groot. Sociale huurwoningen, met een huur tot 720 euro per maand, worden in één keer onbetaalbaar zodra ze op de vrije markt komen. Middeninkomens, zoals leraren en agenten, kunnen maandhuren boven de 1000 euro niet opbrengen.

Volgens gemeentelijke berekeningen krijgt Amsterdam er 30.000 woningen met een huur van maximaal 1000 euro bij als de ‘noodknop’ wordt ingevoerd en de huur in het middensegment maximaal 3 procent van de WOZ-waarde mag bedragen.

 

Bron: Algemeen Dagblad