Home » Blog » 2018 » 4e Kwartaal » 8 november 2018: Woningbouw gaat nog jaren in knel zitten

8 november 2018: Woningbouw gaat nog jaren in knel zitten

Dit jaar zijn weer minder woningen gebouwd dan in 2017, en het einde van de ellende is nog (lang) niet in zicht, concludeert de Delftse hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.

NATASJA DE GROOT

Volgens de vandaag uitgebrachte Woningmarktmonitor, het kwartaalonderzoek van TU Delft, staan alle seinen voor de woningbouw op rood. Nieuwbouw wordt vaak gezien als hét antwoord op het schreeuwend tekort aan woningen en de daarmee samenhangende stijgende huizenprijzen. Maar die oplossing lijkt verder weg dan ooit.

Sinds 2005 is de druk op de nieuwbouwmarkt niet zo groot geweest, aldus Boelhouwer. Gemiddeld kan een koper nu nog maar kiezen uit minder dan drie aangeboden nieuwbouwwoningen. Amper vijf jaar geleden waren dat nog tien huizen.

Zowel de afgifte van nieuwe bouwvergunningen als de oplevering van huizen laten een dikke min zien ten opzichte van eerder dit jaar. Ter illustratie: het aantal verkochte nieuwbouwhuizen daalde in het tweede kwartaal met 17 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder komt de daling zelfs uit op 20,6 procent.

In het kader van 'het gezond maken van de woningmarkt' heeft de overheid met de woningcorporaties en Bouwend Nederland afgesproken dat er op jaarbasis 75.000 woningen (koop en huur) zouden moeten komen. Volgens Boelhouwer kunnen we die aantallen vergeten. ,,We mogen al blij zijn als we dit jaar uitkomen rond de 65.000 nieuwbouwhuizen.''

NVB-voorzitter Nico Rietdijk waarschuwde afgelopen zomer al nadrukkelijk voor een nieuwe crisis op de woningmarkt. Is die zorg overdreven? ,,Absoluut niet'', zegt Boelhouwer. ,,De productie moet echt omhoog. En in plaats van omhoog, gaat die nu omlaag. Starters en middeninkomens komen nu al niet aan de bak. De prijzen rijzen de pan uit.''

Door een afname in het aantal uitgegeven bouwvergunningen zal de woningproductie de komende twee jaar nog verder teruglopen. Maar ook het gebrek aan geschikte locaties werkt niet mee. Een andere reden dat de nieuwbouw stokt: het protest van omwonenden en de archeologische vondsten en dieren die zorgen voor bouwvertragingen.

Zijn al deze klippen omzeild, dan is er nog altijd de financiering die roet in het eten kan gooien. Mede door de stijgende bouwkosten houden ontwikkelaars de hand op de knip. Dat geldt ook voor woningbouwverenigingen.

In het verleden waren corporaties verantwoordelijk voor zeker 50 procent van de totale nieuwbouw maar inmiddels is hun inbreng hard teruggelopen: van 35.000 nieuwbouw (koop en huur) naar 15.000 nu. Boelhouwer: ,,Dat is geen onwil. Ze hebben het geld hard nodig voor andere zaken: het verduurzamen van hun woningvoorraad en het betalen van de jaarlijkse heffingen en belastingen.''

En dan is er nog iets anders dat nieuwbouw parten speelt: het nijpende gebrek aan vakmensen. Daardoor lopen veel nieuwbouwprojecten vertraging op of gaan zelfs helemaal in de ijskast.

Bron: Algemeen Dagblad 8 november 2018