Home » Blog » 2018 » 4e Kwartaal » 31 oktober 2018: Meer grip op uw woonruimten met beeldkwaliteit

Meer grip op uw woonruimten met beeldkwaliteit

Als de algemene ruimte in een wooncomplex schoon en opgeruimd is, voelen huurders zich welkom en wordt  er minder rommel gemaakt. Het omgekeerde geldt ook: rommel trekt rommel aan en kan onveilig aanvoelen.

Om betere grip en sturing  te hebben op hoe schoon, heel en veilig een woongebouw is, biedt de methode beeldkwaliteit uitkomst. In de beeldkwaliteitscatalogus zijn de normen/concrete eisen opgenomen die ondersteund worden met foto’s waardoor corporaties beter in staat zijn om te sturen op doelstellingen en het eindresultaat. Daardoor is het  eenvoudiger geworden om wooncomplexen onderling te vergelijken, problemen te signaleren en betere onderhoudsafspraken te maken met beheerders, huurders en leveranciers.

Beeldkwaliteit is een praktische methodiek om de kwaliteit van gemeenschappelijke ruimten in woongebouwen te meten, monitoren, beheren en verbeteren. Gemeenten gebruiken beeldkwaliteit al diverse jaren met veel succes. Ook woningcorporatie Woonbron uit Rotterdam ontwierp al een kwaliteitscatalogus om haar woningen schoon, heel en veilig te houden. 

Bijeenkomsten 
Aedes gaat de bestaande methode uitwerken zodat de hele corporatiesector ermee aan de slag kan. Corporaties worden op verschillende momenten bij deze ontwikkeling betrokken. Tijdens bijeenkomsten in het najaar 2018 kunnen zij hun ideeën delen en feedback geven. In  januari  2019 kan elke corporatie gebruikmaken van de beeldkwaliteitscatalogus.

Onze samenwerkingspartners
Voor de ontwikkeling van de beeldkwaliteitscatalogus werken we samen met verschillende corporaties,  CROW, Cyber en Apptimize. Het kennisplatform CROW brengt al sinds 2007 de kwaliteitscatalogus openbare ruimte uit. Woonbron en Cyber hebben de basis van dit praktische instrument ontwikkeld om de kwaliteit van gemeenschappelijke ruimten in woongebouwen te meten en monitoren. Apptimize heeft hiervoor een app ontwikkeld zodat corporatiemedewerkers, bewoners en leveranciers op locatie de kwaliteit van schoon, heel en veilig kunnen meten.  

Bron: Aedes