Home » Blog » 2018 » 4e Kwartaal » 21 november 2017: Tweede Kamer wil duidelijkheid over financiële positie corporaties

21 november 2017: Tweede Kamer wil duidelijkheid over financiële positie corporaties

De Tweede Kamer wil dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van de maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties voor staan. De vier coalitiepartners hadden een motie ingediend of corporaties wel voldoende geld hebben voor nieuwbouw en verduurzamen en andere taken. Deze is op 20 november 2018 aangenomen met een grote meerderheid. Alleen Forum voor Democratie en PVV stemden tegen. Indiener van de motie, Erik Ronnes, (CDA) is blij met deze uitkomst.

Lees verder . . . . .