Home » Blog » 2018 » 4e Kwartaal » 20 november 2018: Evaluatie Woningwet: geef gemeenten, huurders en corporaties meer ruimte voor loka

20 november 2018: Evaluatie Woningwet: geef gemeenten, huurders en corporaties meer ruimte voor lokaal woonbeleid

De Woningwet heeft ervoor gezorgd dat woningcorporaties zich meer op hun kerntaken richten, zoals de bedoeling was. Maar de wet kent te stringente landelijke regels met te weinig mogelijkheden om lokaal maatwerk te leveren. Terwijl vooral gemeenten, huurders en corporaties het woonbeleid vormgegeven. Dat stelt de commissie-Van Bochove, die een evaluatie van de Woningwet uitvoerde.

Lees verder . . . . .