Home » Blog » 2018 » 4e Kwartaal » 20 november 2018: Aedes: ‘Doel Woningwet moet voorop staan: zorgen dat mensen goed wonen’

20 november 2018: Aedes: ‘Doel Woningwet moet voorop staan: zorgen dat mensen goed wonen’

‘De commissie-Van Bochove slaat de spijker op zijn kop dat de Woningwet woningcorporaties moet helpen om te werken aan maatschappelijke opgaven’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in een eerste reactie op de conclusies van de commissie. ‘Mensen helpen goed te wonen, daar moet het om gaan. De wet moet meer ruimte geven om de huidige problemen op de woningmarkt aan te pakken: middeninkomens een woning bieden, leefbaarheid in wijken bewaken.’

Lees verder . . . .