Home » Blog » 2018 » 4e Kwartaal » 2 oktober 2018: 6,6 miljoen euro voor aardgasvrij Palenstein

6,6 miljoen euro voor aardgasvrij Palenstein

Bron: Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer heeft een decentralisatie-uitkering toegekend gekregen als bijdrage in het aardgasvrij maken van een woonwijk. Het gaat om ruim € 6,6 miljoen in het kader van de regeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met deze bijdrage wordt een alternatief voor aardgas voor de hoogbouw in Palenstein mogelijk gemaakt.

Wethouder Robin Paalvast (Energietransitie) is blij met deze subsidie. "De subsidie is een erkenning van onze voorloperspositie en een enorme opsteker voor alle partijen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet om van Zoetermeer een koploper te maken op het gebied van het verduurzamen van woningen. Onze vooruitstrevende aanpak is niet onopgemerkt gebleven en wordt nu beloond. Het realiseren van een aardgasvrij Palenstein is een forse uitdaging, maar wij gaan die aan. Het Rijk heeft er vertrouwen in dat het ons lukt en ik ook."

Ook de woningcorporaties zijn uiteraard blij. "Het biedt kansen om een goede stap te maken met het aardgasvrij maken van Palenstein, waar we al zo voortvarend mee aan de slag zijn", aldus Mariëtte Heemskerk, directeur-bestuurder bij De Goede Woning. Ook Daphne Braal, bestuurder bij Vidomes reageert meer dan tevreden
'De toekenning van deze subsidie is een enorme stimulans voor onze gezamenlijke aanpak om Palenstein aardgasvrij te krijgen".

Inzet verkregen ondersteuning Rijk
Met de toekenning van de decentralisatie-uitkering wordt het plan verder uitgewerkt om 1.117 hoogbouwwoningen van corporaties uit Zoetermeer, een VvE en de gemeentelijke gebouwen op een lokaal collectief WKO-warmtenet (warmte-koude opslag) aan te sluiten. Door ondersteuning van het Rijk kan dit WKO-warmtenet direct vanaf de start 100% aardgasvrij worden gerealiseerd.

Aardgasvrij maken bij groot onderhoud
Als oudste nieuwbouwwijk van de stad Zoetermeer zijn er in Palenstein, vanwege de herstructurering, veel plannen voor nieuwbouw en groot onderhoud. Dat biedt mogelijkheden om woningen op een natuurlijk moment aardgasvrij te maken.
Woningcorporaties nemen dit mee in hun groot onderhoudsplan. De weg naar aardgasvrij voor particuliere huiseigenaren is nog ingewikkelder. De gemeente vindt het belangrijk dat ook voor deze groep haalbare en betaalbare oplossingen komen. Daarom werkt de gemeente samen met Reimarkt, de winkel waar je duurzame woningverbeteringen voor je huis kunt kopen. Bij Reimarkt krijgen huiseigenaren een goed advies over aardgasvrij wonen. Dat begint met je huis goed isoleren. De komende tijd organiseren de gemeente en Reimarkt informatiebijeenkomsten in de winkel aan de Dorpsstraat over isolatie. De eerste bijeenkomst is op 3 oktober 2018. Meer informatie is te vinden op www.reimarkt-zoetermeer.nl/actueel.

Green Deal Aardgasvrij Palenstein
Het plan van aanpak en de aanvraag voor een financiële bijdrage zijn resultaten van het in 2016 vastgestelde programma Duurzaam en Groen Zoetermeer en de in maart 2017 ondertekende Green Deal. De gemeente, netbeheerder Stedin en de woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes werken samen in deze Green Deal om een aardgasvrij Palenstein uiterlijk in 2040 te realiseren.