Home » Blog » 2018 » 4e Kwartaal » 2 december 2018: Wijziging Warmtewet en gevolgen kosten warmtelevering

2 december 2018: Wijziging Warmtewet en gevolgen kosten warmtelevering

De wijziging van de Warmtewet treedt waarschijnlijk pas op 1 juli 2019 in werking en niet zoals eerder gepland al op 1 januari 2019. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken aan Aedes laten weten.

Het uitstel van invoering van de gewijzigde Warmtewet hangt volgens het ministerie onder meer samen met de trager dan verwachte behandeling van de concept-wijziging van het Warmtebesluit. Het ministerie ‘wil geen onomkeerbare stappen zetten.’ Het Warmtebesluit werkt de gewijzigde Warmtewet verder uit. 

Na de wijziging van de Warmtewet zullen verhuurders die met blokverwarming of een warmte- en koude-opslaginstallatie warmte leveren aan hun huurders niet meer onder deze wet vallen. Dat geldt ook voor Verenigingen van Eigenaren die warmte leveren aan hun leden. Verhuurders mogen vanaf dat moment de kosten voor de warmtelevering aan huurders in rekening brengen als servicekosten. Lees verder . . . .