Home » Blog » 2018 » 3e Kwartaal » 26 juli 2018: 2000 woningen in het Stadshart

26 juli 2018: 2000 woningen in het Stadshart

Er moeten 2000 woningen in het Stadshart komen. Hiermee wordt niet alleen een boost gegeven aan de ambitie om 10.000 extra woningen te realiseren maar wordt tevens een levendige binnenstad bereikt. De gemeente stelt een visie op die in september in concept klaar is.

Zoetermeer - De gemeenteraad heeft vorig jaar een woningbouwprogramma met 10.000 nieuwe woningen voor de stad vastgelegd. Dit moet leiden tot de schaalsprong (groei van Zoetermeer) maar tevens tot een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de stad. Ook de binnenstad kan een bijdrage leveren aan deze opgave. " In mei en juni is met diverse partijen (bewoners, organisaties en ondernemers) over de plannen gesproken. Daarnaast heeft bureau Search onderzocht waar in de binnenstad in de toekomst ruimte is voor die 2000 woningen", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

 

Het bureau Search heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor extra woningen in het Stadshart. "Er is hierbij gekeken naar transformatie, optoppen of sloop/nieuwbouwwoningen maar ook naar locaties waar nu nog geen woningen staan", aldus de woordvoerder van de gemeente. Volgens hem is er op dit moment onvoldoende doorstroommogelijkheid in Zoetermeer. De nieuwe woningen moeten dat doorstromen verbeteren. "We hebben veel woningen nodig voor onze kinderen maar ook voor doorstromende gezinnen en mensen wiens kinderen net uit huis zijn (empty-nesters), mensen die luxer willen wonen en onze ouderen", aldus de woordvoerder. "Er zijn dus woningen nodig voor mensen die nu en in de toekomst in Zoetermeer willen blijven wonen." In de binnenstad ligt de wens om allerlei type woningen te realiseren voor mensen die graag in een levendige binnenstad willen wonen. Die visie is in het najaar af en wordt dan ter inspraak aangeboden via doemee.zoetermeer.nl.

 

Bron: Streekblad Zoetermeer