Home » Blog » 2018 » 3e Kwartaal » 12 juli 2018: Klimaatakkoord: extra geld nodig om verduurzamen huurwoningen te versnellen

12 juli 2018: Klimaatakkoord: extra geld nodig om verduurzamen huurwoningen te versnellen

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, maar niet ten koste van hun kerntaken. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Op basis van deze uitgangspunten blijven corporaties meepraten over het Klimaatakkoord. Dat besloten corporatiebestuurders op 6 juli 2018 tijdens een ledencongres van Aedes. Op 10 juli 2018 overhandigde Ed Nijpels de stand van zaken van het Klimaatakkoord aan minister Wiebes (Klimaat). 

Lees meer . . . . .