9 augustus 2017: Wat is de maximale huurverhoging in 2017?

Home » Blog » 2017 » 3e Kwartaal » 9 augustus 2017: Wat is de maximale huurverhoging in 2017?

9 augustus 2017: Wat is de maximale huurverhoging in 2017?

De huur van uw huis mag in 2017 maximaal 2,8% tot 4,3% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2015 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.

Inkomen tot € 40.349: 2,8%

Was uw huishoudinkomen € 40.349 of minder in 2015? Dan mag de huur van uw huis vanaf 1 januari 2017 hooguit 2,8% omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2017. Maar ook voor eventuele “inhaalhuurverhogingen” in het eerste half jaar van 2017. 

Wijziging in hogere huurverhoging voor hogere inkomens

Vanaf 1 januari 2017 geldt nog maar 1 inkomensgrens waarboven verhuurders een hogere huurverhoging mogen voorstellen. Maar die hogere huurverhoging geldt vanaf 2017 niet meer voor:

  • huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli);
  • huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bestaan uit 4 of meer personen.

Voor deze huishoudens mag de huur dus in 2017 maximaal 2,8% omhoog.

Inkomen boven € 40.349: 4,3%

Was uw huishoudinkomen € 40.349 of meer in 2015? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur hooguit 4,3% omhoog. Gaat uw  huur met meer dan 2,8% (maar maximaal 4,3%) omhoog? Dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat uw huishoudinkomen 2015 hoger was dan € 40.349.