27 juni 2017: De Goede Woning: "Houd vast aan 30%!"

Home » Blog » 2017 » 3e Kwartaal » 27 juni 2017: De Goede Woning: "Houd vast aan 30%!"

27 juni 2017: De Goede Woning: "Houd vast aan 30%!"

De gemeente Zoetermeer wil de stad Zoetermeer uitbreiden. In de Bouwagenda en Bouwprogrammering heeft de gemeente de ambitie opgenomen om aankomende 10/15 jaar 10.000-16.000 woningen te ontwikkelen waarvan 27% sociale verhuur. Een passend antwoord op de behoefte. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de vraag naar sociale huurwoningen, nu en in de toekomst, zo'n 30% bedraagt. Toch gaan er nu, vanuit een aantal partijen in de gemeenteraad, stemmen op voor minder sociale huurwoningen. Zorgelijk, vinden wij. Lees meer . . . .