27 juni 2017: Veegwet: wijzigingen in Woningwet per 1 juli 2017

Home » Blog » 2017 » 2e Kwartaal » 27 juni 2017: Veegwet: wijzigingen in Woningwet per 1 juli 2017

27 juni 2017: Veegwet: wijzigingen in Woningwet per 1 juli 2017

De Veegwet Wonen gaat in op 1 juli 2017. De Veegwet repareert een aantal punten in de Woningwet en maakt die beter uitvoerbaar voor corporaties. Deze reparaties hebben tegelijkertijd geleid tot aanpassingen in het onderliggende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). Lees meer . . . .